Polityka jakości

Nadrzędnym celem naszego przedsiębiorstwa jest sprostanie potrzebom i oczekiwaniom najbardziej wymagających aktualnych i przyszłych Klientów poprzez zapewnienie najwyższej jakości wyrobów i usług.

Produkty spożywcze konfekcjonowane i dystrybuowane przez Sawex Foods spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej „Sawex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Foods spółka komandytowa) są bezpieczne dla zdrowia, wytwarzane zgodnie z obowiązującym prawem, z zachowaniem etyki pracowniczej, bezpiecznych i higienicznych warunków pracy z jednoczesnym poszanowaniem środowiska naturalnego.

Zdajemy sobie sprawę, że na współczesnym rynku istnieje potrzeba ciągłego wdrażania nowych rozwiązań technologicznych, technicznych i organizacyjnych tak, aby jakość oferowanych przez Sawex Foods spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej „Sawex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Foods spółka komandytowa) wyrobów i usług wyprzedzała konkurencję.

Celem spółki jest również umocnienie pozycji na rynku krajowym i rynkach zagranicznych oraz uzyskanie wyników ekonomicznych, zapewniających jej rozwój.

W stosunku do wszystkich współpracujących ze spółką podmiotów gospodarczych przestrzegamy zasad etyki biznesowej.

Powyższe cele realizowane są poprzez:

  • wdrożenie i ciągłe doskonalenie standardu IFS;

  • współpracę z partnerami gwarantującymi jakość i bezpieczeństwo dostarczanych surowców zgodnie z opracowanymi standardami jakości Sawex Foods spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej „Sawex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Foods spółka komandytowa), weryfikowanych przez niezależne laboratoria oraz odpowiednie służby kontroli jakości, optymalnie posiadającymi certyfikaty systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności;

  • ciągłą analizę pomiaru satysfakcji Klientów oraz przewidywanie i wyprzedzanie ich oczekiwań;

  • zapewnienie jak najlepszych warunków pracy i rozwoju zawodowego poprzez system szkoleń i samodoskonalenie, tak, aby pracownicy mieli możliwość funkcjonowania w grupie życzliwych sobie i kompetentnych osób;

  • pełne zaangażowanie kierownictwa oraz wszystkich pracowników w celu wspólnego świadomego realizowania polityki jakości.

Zarząd Sawex Foods spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej „Sawex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Foods spółka komandytowa. zapewnia wszelkie niezbędne środki zabezpieczające funkcjonowanie i stałe doskonalenie Standardu Jakości.

Zarząd Spółki zapewnia, że przedstawiona polityka jakości jest znana wszystkim pracownikom Spółki i jest przez nich rozumiana i realizowana.

Najlepszym sposobem na rozwój jest wysoka jakość i innowacja”          

Certyfikat IFS 21016 

Dyrektor Zarządzający

Sawex Foods spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej „Sawex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Foods spółka komandytowa)

Aleksander Świętochowski